Vad är Ki-Aikido?

Vad är Ki-Aikido?

Över hela världen brukade folk slåss med svärd, spjut och andra vapen. När det inte fanns vapen till hands, så boxades eller brottades de. Stridstekniker var nästan likadana i hela världen tills man uppfann eldvapen. Användandet av eldvapen i strid förändrade totalt det sättet man stred på i krig. I Japan importerades eldvapen av portugiserna 1543, och japanerna började snart att tillverka egna. Runt 1590 användes eldvapen i krig och visade sig vara mer effektiva än traditionella vapen. Användandet av eldvapen var dock begränsat på grund av begränsad tillverkning. Omkring 1600 dominerades Japan av Tokukawa-klanen, och de lyckades skapa ett herravälde genom samuraier. För att stabilisera det herraväldet förbjöds produktion och användning av eldvapen, och även kommunikation med världen utanför förbjöds i princip. I och med detta uppkom möjligheten att utveckla stridsmetoder utan eldvapen under 250 år, medan man i Europa utvecklade eldvapen till det huvudsakliga vapnet i strid.

 

Från och med 1800 började Europa kolonisera Kina. Européerna var inte intresserade av Japan eftersom att det var för litet jämfört med Kina. Dock ville USA också delta i kolonisationen av Kina och ville använda Japan som hamn innan man anlände i Kina. Runt 1860 kom den amerikanska flottan till Japan och tvingade japanerna att ge dem en hamn som sitt territorium. Sedan ville de europeiska länderna också använda hamnen, så Japan riskerade att bli koloniserat som Kina. Japan beslöt att skapa en stark armé för att försvara sig från USA och Europa, så svärdet förbjöds och en armé med eldvapen skapades.

 

Samuraier i klaner som uppehöll traditionen med svärdstekniker var olyckliga och försökte behålla traditionen. Ett sätt var att omvandla den till sport. Detta skapade Judo, följt av Kendo och Karate. Dessa sportvarianter av kampkonster stödjes av universitetsstudenter. De som inte ville följa sport-sättet kallades Kobudo eller Jujitsu. En typ av Jujitsu kallades Daitoryu Jujitsu och detta var den tekniska grunden för Aikido. Det är nödvändigt att veta att Judotekniker kom från en kampkonst som inte använde svärd, detsamma gäller för karate. Det är därför som karatetekniker inkluderar stavtekniker men inte svärdstekniker. Kendo baserades på svärdstekniker men blev en sport. Daitoryu Jujitsu skapades av någon som tyckte om svärd och var bra på svärdstekniker. Han utvecklade tekniker utan vapen, med hjälp av sin förmåga att använda svärd. Det är därför Daitoryu Jujitsu-tekniker är väldigt annorlunda från Judo- och karatekniker.

 

I själva verket är Daitoryutekniker väldigt lika Kendotekniker. Men allteftersom teknikerna utövas glömmer folk bort svärdet och tänker sig en annan situation, de gatuslagsmål som finns i deras samhälle. Efter andra världskriget så fanns en allmän uppfattning om att Japan inte borde slåss, och folk hade varken eldvapen eller svärd. Folk tänkte på gatuslagsmål utan vapen eller kanske med stav eller kniv. Så det nya namnet aikido föddes i denna situation. Idéen med aikido var att kontrollera situationen utan att slåss. Denna mentalitet stämde överenns med tendenser i USA och Europa efter 1960 och Aikido började få ett filosofiskt stöd. Idéen att lösa konflikter utan att slåss blev del av aikido-filosofin.

 

Sedan kom idéen om självförsvar. Vad är självförsvar? I själva verket finns det ingen skillnad mellan attack och försvar. När en person utför en viss handling mot en annan, kallas det attack. När den andre sedan gör samma sak, kallas det försvar. Så försvar tillåts bara när man är attackerad. Om attacken utförs utan vapen så är det möjligt att vänta tills attacken kommer och göra någonting åt saken. Men ifall attacken utförs med eldvapen eller andra högutvecklade vapen är det nästan omöjligt att försvara sig efter att attacken har påbörjats. Det betyder att du måste skjuta den andre innan han skjuter dig. Då uppstår frågan om att känna till den andres intention. Om en person har en pistol i handen, så tvekar poliserna över den personens intention och kräver att han genast släpper vapnet och sträcker upp båda händerna. Om det är mörkt, vad borde poliserna göra då? Kanske är en polis tvungen att skjuta personen innan det är möjligt för denne att skjuta honom. Då uppstår frågan om polisen har bedömt situationen rätt eller inte. Om attacken och försvaret sker mellan två länder är det mer komplicerat. Först blir ett land attackerat, men det är svårt att veta vem som attackerade. Sedan kan landet anta att anfallet kom från ett fientligt land och påbörja en attack mot dem i försvarets namn. Mellan två människor kallas detta hämnd och är olagligt. Istället kan staten bestraffa brottslingen så att offret inte behöver ta hämnd. Mellan två länder finns ingen sådan övre makt, så hämnd är tillåten. Återigen är det inte lätt att skilja på hämnd och försvar. Hela problemet uppstår eftersom handlingarna attack, hämnd och försvar är desamma. Det är endast en fråga om tolkning.

 

I aikido är det möjligt att skapa en helt ny filosofi. Aikido måste inte vara självförsvar. Försvar är detsamma som attack. Aikido är ett sätt att skapa situationer i vilka en attack inte är sannolik att uppstå. Om ingen attack uppstår så är försvar inte nödvändigt. Jag tror att detta är det enda sättet att uppnå fred.

 

Doshu