Kenjiro Yoshigasaki Sensei

Kenjiro Yoshigasaki Sensei

Betydelsen av Sensei

I Japan så kallas var och en som lär ut någonting för Sensei. En ung förskolelärare som är 20 år gammal kan tituleras Sensei av en förälder som är 50 år gammal därför att föräldern värdesätter det faktum att den unge läraren undervisar barnet. Detta är likadant som att använda Herr, Fru eller Fröken – det indikerar blott respekt för personen. I Japan kallas en advokat eller en läkare normalt för Sensei då de förväntas veta mer än andra. Eftersom advokater ofta blir politiker så kallas även politiker ofta för Sensei. Man kan säga att i  Japan är ordet Sensei ibland missbrukat. I allmänhet kallas dock en japansk lärare vanligtvis för Sensei av sina elever över hela världen.

 

Frågan är också om vad som gör en person till Sensei. När man undervisar är man Sensei. Men man behöver inte vara Sensei när man inte undervisar. Det beror på vad man undervisar. Om man lär ut Aikido tekniker är man lärare enbart på mattan. Om man undervisar enbart på mattan för några få timmar är det opraktiskt att ständigt byta titel på och utanför mattan. De som kallas Sensei förväntas uppträda som lärare även i det dagliga livet. På det sättet kan var och en fortsätta kalla dem Sensei utan något behov av att byta titel.

 

Detta leder till en ny fråga: Hur ska en lärare uppträda i det dagliga livet? Zenbuddismen började söka förstå livets alla  aspekter. Denna hävdar att när man förstår livets alla aspekter så känner man sig pånyttfödd. Sen betyder före och Sei betyder att födas. Denna födelse är bara andlig – inte fysisk. Den ursprungliga betydelsen av Sensei är den som är andligt född före andra. Om man håller sig till den ursprungliga betydelsen ska de som förstår livets alla aspekter kallas Sensei och en Sensei utträder som lärare alla dygnets 24 timmar – även i det dagliga livet.

 

Respekt brukar vara viktigt för alla människor över hela världen. Man ska respektera människor, djur, träd, etc. Med andra ord – endast liv och levande ting ska respekteras. Man ska inte respektera materiella ting. Även i sådana fall som avancerade teknologiska maskiner såsom Ferraribilar eller stora konstverk, är det inte objektet som man ska respektera utan de människor som skapat objektet. Man ska respektera liv därför att varje livsform är relaterade till andra livsformer och dessa miljoner och miljarder relationer skapar och vidmakthåller livet på jorden. Respekt skapar bättre relationer mellan livsformer och det är därför som respekt var och är en av de viktigaste tingen i livet. Respekt betyder egentligen att inte störa relationer mellan olika livsformer.

 

När respekt förevisas kallas det för heder. Människor brukade vara beredda att dö för heder därför att relationerna mellan livsformerna var fundamental för människans överlevnad. Idag är både respekt och heder i det närmaste bortglömda därför att vi har utvecklat en civilisation baserad på vapen och politik och inte längre relationer mellan olika livsformer.

 

Aikido är vägen (Do) och vägen ska upprätthållas genom träning i aikido. Den person som leder vägen kallas Doshu. Det finns två betydelser av Doshu i japanskan. Den första betyder "vägens mästare" och den andra "vägens väktare". Skillnaden är att det kan bara vara en vägens mästare men många vägens väktare. Den högste ledaren av en aikidoorganisation bör kallas Doshu – vägens väktare – men många aikidoorganisationer har ingen Doshu. Detta beror på att många japanska lärare egentligen följer lärorna från någon annan, speciellt Morihei Ueshiba, även om han är död. Det finns också lärare som inte följer någon speciell lärare men istället följer någon etablerad filosofi. Dessa kallas inte heller för vägens väktare. Det är därför som det inte finns många Doshu i aikidovärlden. En lärare är Doshu enbart när han undervisar helt oberoende av några filosofier eller andra lärare – inklusive de som är avlidna.

 

Doshu